vestnik

S pomočjo oživljanja dediščine najti zaposlitev

Vida Toš, 12. 9. 2018
Vida Toš
Razvili so koncept Mlinarsko-lončarske poti po Pomurju in izdali brošuro o mlinih in lončarjih pri nas.
Aktualno

Evropski projekt YouInHerit v Pomurju prepoznal mlinarstvo in lončarstvo kot izumirajoči obrti, ki pa bi mladim lahko ponudili kruh.

Mladi, vsaj večina njih, nimajo zanimanja za ohranjanje tradicionalnih obrti, na drugi strani pa v turizmu zanimanje po tradicionalnem in lokalnem narašča. Evropski projekt z naslovom YouInHerit, ki teče tudi v Pomurju, pa daje odgovor na vprašanja, kako povezati prav to dvoje – mlade z akterji kulturne dediščine. Cilj ni le ohranjanje kulturne dediščine, ampak preko oživljanja te najti zaposlitven potencial in priložnosti ter prispevati v razvoj lastnega lokalnega okolja.

a053ea4617a48dc2610fb307cf966929
Vida Toš
Mlade spodbujajo k aktivnemu udejstvovanju pri ohranjanju kulturne dediščine.

Bistvo projekta YouInHerit (v prostem prevodu »ti deduješ«) je torej vključevanje mladih v inovativno oživljanje tradicionalnih obrti. Vse skupaj z namenom povečevanja privlačnosti urbanih okolij v današnji, dinamični dobi. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v programu Interreg Centra Europe. Začel se je sredi leta 2016 in se bo zaključil konec maja prihodnje leto. V njem sodeluje dvanajst partnerjev iz petih evropskih držav: poleg Slovenije še Madžarska, Hrvaška, Poljska in Italija. Poleg dveh partnerjev iz Pomurja - Agencije Sinergija ter občine Beltinci – še občina Piran ter Pomorski muzej v Piranu.

02521449bae5ba11114401d5ccbe28cb
Vida Toš
Mlade spodbujajo k aktivnemu udejstvovanju pri ohranjanju kulturne dediščine.

Kot izumirajoče tradicionalne obrti so v Pomurju prepoznali mlinarstvo in lončarstvo ter aktivnosti projekta povezali prav s tem.
V Pomurju so se v svojih aktivnostih akterji – Ris Dvorec Rakičan je bil zunanji izvajalec – osredotočili na krepitev zmogljivosti lokalnih oblasti kar se tiče kulturne dediščine ter na vključevanje mladih v ohranjanje dediščine. Zato so najprej pripravili gradivo za usposabljanje in razvili dve teoretični in dve praktični usposabljanji. Nato so v Beltincih pripravili več delavnic, med njimi tudi praktično delavnico lončarstva z delom na vretenu.

b6cb6b9d5f8a9eec28e1866291a90ef3
Vida Toš
Cilj je s pomočjo oživljanja kulturne dediščine najti zaposlitvene priložnosti.

Razvili so tudi koncept Mlinarsko-lončarske poti po Pomurju in izdali brošuro o mlinih in lončarjih v Pomurju. Na beltinskem folklornem festivalu pa so imeli info točko, na kateri so mlade spodbujali k aktivnemu udejstvovanju pri ohranjanju kulturne dediščine.

bf53c4fdcb58087ac3e6343031cba71a
Vida Toš
Razvili so koncept Mlinarsko-lončarske poti po Pomurju in izdali brošuro o mlinih in lončarjih pri nas.

Tako je tudi Pomurje v koraku s časom, saj je letošnje leto razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine, posvečeno krepitvi zavedanja o kulturni dediščini kot vrednoti z družbenim in predvsem razvojnim potencialom.


581f6853b3f0d53a27c11f1adf471222
Vida Toš
Cilj je s pomočjo oživljanja kulturne dediščine najti zaposlitvene priložnosti.

55bd7652db6c2d7f2aa291a8460f8a8b
Vida Toš
Cilj je s pomočjo oživljanja kulturne dediščine najti zaposlitvene priložnosti.

Kaj zdaj berejo drugi