vestnik

Podjetju Saubermacher Komunala Murska Sobota certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Vestnik, STA, 13. 12. 2020
Majda Horvat
Drago Dervarič
Aktualno

Med prvimi 14 prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je tudi Saubermacher Komunala Murska Sobota. Podjetju pridobitev certifikata pomeni potrditev, da delajo dobro, hkrati jim certifikat predstavlja zavezo, da bodo svoje delovanje še izboljševali.

V proces pridobivanja certifikata so po besedah direktorja Draga Dervariča vključili tudi zaposlene. Tako so sestavili posebno ekipo, v katero so zbrali sodelavce iz različnih delovnih mest in starostnih skupin. Posredno pa so bili v postopek vključeni vsi zaposleni preko neformalnih razgovorov, zbiranja idej, izmenjave izkušenj in dobrih praks. "S pristopnim certifikatom smo dobili potrditev, da je družbeno poslovanje, nenehno iskanje novih poti in pristopov ter trud za vse deležnike, s katerimi sodeluje podjetje, edina prava pot, če želimo biti dolgoročno uspešni in poslovati trajnostno. Spoznali smo, da ne gre za neko ločeno področje poslovanja, ampak za preplet vsakodnevnega dela in prizadevanj slehernega zaposlenega v podjetju," je pojasnil.

Dejal je, da so preko izbranih ukrepov certifikata Družbeno odgovoren delodajalec skušali najti rešitve za težave, ki so jih zaznavali že dalj časa, upoštevali pa so tudi želje zaposlenih. Dodal je, da bodo morda s svojimi izkušnjami tudi sami lahko pomagali kakšnemu delodajalcu, ki ima na tem področju manj izkušenj.
V podjetju Saubermacher Komunala, kjer je trenutno 55 zaposlenih, so že leta 2011 pristopili k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po Dervaričevih besedah se zavedajo, da sta zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, ki so ključni deležniki podjetja, bistvenega pomena za uspešno rast in razvoj.

Nataša Juhnov
Med prvimi 14 prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je tudi Saubermacher Komunala Murska Sobota.