vestnik

Sedem korakov za trajno zaščito Mure

Vestnik.si, 24. 1. 2019
Aktualno

Predsednika vlade Marjana Šarca pozivajo, da uresniči zavezo iz koalicijskega sporazuma: »Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili.« Zahtevajo, da se reko Muro trajno zaščiti in zaključi več kot 30 let bitke za to reko.  

»Veseli smo, da je minister sprejel odločitev in podal predlog za zaustavitev postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt (DPN) za HE Hrastje – Mota v medresorsko usklajevanje. Vendar pa nas je presenetil in tudi razžalostil tisti del izjave, v katerem pravi, da se HE na Muri ne bo gradilo v času trajanja mandata vaše Vlade,« so zapisali v odprtem pismu


Predsednika vlade in vse ministre pozivajo, da se spomnijo na zavezo v koalicijskem sporazumu. Da bo reka Mura res zaščitena, so zapisali naslednje korake in aktivnosti:
1. Da se izpolni zavezo iz koalicijskega sporazuma: "Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili." Reko Muro se zaščiti trajno v mandatu te vlade in ne samo preloži problem v mandat drugega ministra oz. Vlade.
2. Da se zaveza iz koalicijskega sporazuma zapiše v Energetski koncept Slovenije (EKS), ki omogoča maksimalno izrabo rek v energetske namene. V EKS naj se Muro opredeli kot izključitveno območje, območje, v katerem HE ne bo možno graditi.
3. Da se energetsko izrabo reke Mure izbriše iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (ANOVE). 4. Da se razveljavi Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, ki predvideva gradnjo 8 HE na Muri.
5. Da se z negativno odločbo trajno zaustavi postopek CPVO za DPN za HE Hrastje – Mota.
6. Da investitorju preprečite začetek postopka za DPN za HE Ceršak, ki ga je investitor napovedal v začetku leta 2019.
7. Da se Muro zaščiti z aktom, v katerem bo zapisano, da gradnja HE na Muri ni možna.


Kampanja Rešimo Muro! je nastala na pobudo lokalnih pomurskih nevladnih organizacij, ki se že desetletja borijo, da bi Muro ohranili kot prosto tekočo reko brez hidroenergetskih jezov. Kampanja se je začela 9. aprila 2016 in jo podpira že več kot 70 lokalnih, nacionalnih in tujih nevladnih organizacij, številni slovenski in tuji strokovnjaki ter priznane osebnosti.


Trenutno Mura ni zaščitena
Regionalni razvojni program Pomurja za obdobje 2014-2020 namreč predvideva razglasitev krajinskega parka Mura, ki bi prinesel tudi zakonsko zaščito Mure in s tem bi reko Muro trajno zaščitili. "Trenutno Mura ni zaščitena, ampak samo varovana z območjem Natura 2000. Enkrat ste nas že zelo razveselili z zapisom zaveze za Muro v koalicijski sporazum. S trajno zaščito reke Mure pa boste naredili zgodovinski korak, saj boste prekinili več kot 30 let agonije in bitke za reko Muro, s katero se vsakodnevno soočamo ljudje ob Muri." so še zapisali.