vestnik

Skoraj 10 milijonov puščamo v državnem proračunu, namesto da bi denar namenili pomoči potrebnim.

Vsebino omogoča Kovanček Group, 19. 6. 2021
Media24
Skoraj 10 milijonov puščamo v državnem proračunu, namesto da bi denar namenili pomoči potrebnim.
Aktualno

Z novim zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. V povprečju to pomeni, da lahko donator nameni približno 20 EUR (povprečna donacija dohodnine), vendar se še vedno skoraj 500.000 Slovencev tega ne poslužuje iz napačnih razlogov.

Vsak davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (za oddajo je potrebno digitalno potrdilo), 

- s pomočjo spletne platforme skupine Kovanček Group d.d.,

- osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

V letu 2019 je bilo namenjenih 496.363 donacij dohodnine, doniralo je približno 50 % vseh zavezancev v skupnem znesku 5.456.656,23 EUR. Vsaj še enkrat toliko, bi se lahko doniralo in se ni, tako da je denar posledično šel nazaj v državni proračun, namesto organizacijam, ki delajo v javno dobro. S povišanjem procenta, ki se ga lahko nameni za donacijo dohodnine se je povečala tudi skupna vsota namenjena za donacije dohodnine. Kar pomeni, v kolikor se potencialni donatorji ne odločijo za to brezplačno donacijo, bo lahko v državni proračun vrnjenih približno kar 10 milijonov eurov.

Raziskali smo 7 najpogostejših mitov o doniranju dohodnine, ki ogromno potencialnih donatorjev po nepotrebnem odvrne od doniranja slovenskim društvom in organizacijam.

Facts, Myths
Media24
Skoraj 10 milijonov puščamo v državnem proračunu, namesto da bi denar namenili pomoči potrebnim.


1. NIMAM ČASA DONIRATI IN NE LJUBI SE MI ČAKATI V DOLGI VRSTI PRED FINANČNIM URADOM, DA LAHKO ODDAM OBRAZEC. 

Žal ima veliko posameznikov predsodke pred doniranjem, saj ga povezujejo z zakompliciranim izpolnjevanjem obrazcev in dolgimi čakalnimi vrstami pred uradi ali poštami. Najbolj poenostavljen način doniranja je s pomočjo spletne platforme skupine Kovanček Group, saj se obrazec izpolni v roku 1 minutke, oddan pa je kar elektronsko, brez obiska finančnega urada ali pošte. Enostavna rešitev za tiste, ki imajo malo prostega časa in tiste, ki ne želijo čakati v dolgih vrstah pred uradi.


2. Z DONIRANJEM BOM IMEL DODATNE STROŠKE.

Glede na trenutno situacijo in finančno stanje mnogih posameznikov je popolnoma razumljivo, da si marsikdo ne more privoščiti dodatnih stroškov. Beseda donacija se, zaradi nepoznavanja zakonodaje s področja dohodnine, pogosto povezuje z doniranjem lastnih finančnih sredstev. Tako postopek kot sama donacija dohodnine sta popolnoma brezplačna.


3. NIMAM DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV, KI BI JIH LAHKO DONIRAL. 

Doniranje dohodnine poteka brez lastnega finančnega vložka donatorja. Dohodnina je odmerjena vsako leto na podlagi letnih prihodkov. 1 % tega dela dohodnine je v vsakem primeru namenjen v ˝sklad˝ za donacije organizacijam. Donator mora le izpolniti obrazec in določiti, komu želi nameniti svojo donacijo. Če dela dohodnine ne nameni nikomur, se le-ta vrne v državni proračun – torej v nobenem primeru ne ostane v donatorjevem žepu.


4. NIMAM DIGITALNEGA POTRDILA, ZATO NE MOREM DONIRATI. 

Digitalno potrdilo je potrebno le, če se želi del dohodnine donirati preko portala eDavki. V primeru, da se dohodnino donira s pomočjo spletne platforme skupine Kovanček Group d.d. ali osebno z oddajo obrazca na FURSU, digitalno potrdilo ni potrebno.


5. VSAKO LETO DOBIM DOHODNINO POVRNJENO OD DRŽAVE, TAKO DA NIMAM KAJ DONIRATI. 

Dohodnina je vsako leto odmerjena na podlagi letnega prihodka. Tudi v primeru, da od države zavezanec prejme povračilo, lahko kljub temu 1 % celotne odmerjene dohodnine nameni eni izmed organizacij na seznamu upravičencev. V nobenem primeru ne bo s tem imel dodatnih stroškov oziroma manjšega vračila dohodnine. Enako velja tudi v primeru, ko mora zavezanec dohodnino plačati – ne plača nič več kot ima znesek na položnici, saj je 1 % celotne odmerjene dohodnine že predviden za donacijo.


6. MOJA LETNA ODMERA DOHODNINE JE TAKO NIZKA, DA MOJA DONACIJA NE BO NAREDILA RAZLIKE. 

Tudi če je letni prihodek in posledično odmerjena dohodnina nizka, je prav, da se donira del dohodnine, ki je že tako predviden za donacijo. Vsaka donacija lahko naredi razliko – v kolikor se prihodek in posledično odmerjena dohodnina čez leta poveča, se bo tudi donacija (brez da zavezanec karkoli sam spreminja, ko je vloga za namenitev dela dohodnine oddana, se donacija namenja isti organizaciji dokler je donator sam ne spremeni).


7. DONIRATI BI ŽELEL SAMO POZNANI ORGANIZACIJI. NE ŽELIM DONIRATI ORGANIZACIJI, KI SREDSTEV NE NAMENI V DOBRODELNE NAMENE. 

Organizacije, ki so upravičene do prejemanja dela dohodnine so nevladne, humanitarne, invalidske, civilno zaščitne, reševalne in podobno. Te organizacije vsako leto poročajo, kako so porabila sredstva in za katere projekte so jih namenila, redno se pregleda tudi upravičenost za donacije iz dohodnine.


Doniranje dohodnine je brezplačno, traja manj kot minutko in z doniranjem ne boste imeli nobenih dodatnih obveznosti. Pomagajte tistim, ki si sami ne morejo, vsak izmed nas se lahko hitro znajde v težki situaciji, ko bo potreboval pomoč.