vestnik

Skupščina Gasilske zveze Gornja Radgona

V. T., 1. 4. 2019
Franci Klemenčič
Gasilci območja gornjeradgonske Gasilske zveze so lani opravili 85 različnih intervencij.
Aktualno

64. skupščine Gasilske zveze Gornja Radgona sta se udeležila po dva delegata iz vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev območja občine Gornja Radgona in šestih iz območja občine Apače.

Pred letom dni izvoljeno vodstvo zveze, ki ji predseduje Peter Cvetkovič, funkcijo poveljnika pa opravlja Stanislav Bratuša, je zbranim delegatom in gostom predstavilo lansko letno delo zveze.

0e75d47a0f61d1297c712011074ab506
Franci Klemenčič
Gasilci območja gornjeradgonske Gasilske zveze so lani opravili 85 različnih intervencij.

Zveza je bila dejavna, saj so poleg rednega dela lani pripravili tudi državno mladinsko in člansko tekmovanje za pokal Matevža Haceta. Omenjenga tekmovanja se je udeležilo več kot 5.000 gasilcev. Organizatorji so ob tem tekmovanju opravili skoraj 5.000 ur prostovoljnega in brezplačnega dela. Sicer pa so gasilci območja tukajšnje Gasilske zveze lani opravili kar 85 različnih intervencij.

909b1c15027536ed64fdd277356824e2
Franci Klemenčič
Gasilci območja gornjeradgonske Gasilske zveze so lani opravili 85 različnih intervencij.