vestnik

Soboška občina išče novega odgovornega urednika Soboških novin

Rok Šavel, 22. 1. 2022
Nataša Juhnov
Mestna občina Murska Sobota do 31. januarja zbira prijave za odgovornega urednika občinskega glasila.
Aktualno

V teku je javni razpis za glasilo Mestne občine Murska Sobota.

Na spletni strani mestne občine je objavljen razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine. Za štiriletni mandat je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev iz zakona o medijih, izpolnjuje še pogoj visoke izobrazbe družboslovne smeri in ima najmanj pet delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih. Kandidati lahko pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 31. januarja 2022 na naslov mestne občine.

Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), ki jo vodi Goran Miloševič, na občini pa poudarjajo, da v primeru odgovornega urednika Soboških novin ne gre za redno zaposlitev. Z izbranim kandidatom bo namreč po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba kot z zunanjim pogodbenim izvajalcem.

Trenutni odgovorni urednik Tadej Buzeti, ki je na tem mestu od leta 2014, sodeč po javno dostopnih podatkih za vsakomesečni izvod občinskega glasila dobi nadomestilo v višini slabih 550 evrov. Imenovanje odgovornega urednika mora na predlog KVIAZ-a potrditi še mestni svet. V preteklosti je sicer pri imenovanju odgovornega urednika Soboških novin že prihajalo do zapletov.