vestnik

Sporni digestat v lendavski bioplinarni še vedno ni odstranjen

Majda Horvat, 2. 6. 2021
Medobčinski inšpektorat
Po obilnem deževju je prišlo lani do obsežnega izlitja digestata iz bioplinarne v Lendavi. Podobno se je zgodilo tudi sedaj.
Aktualno

Obilno deževje pred dnevi je ponovno zalivalo razpadajočo bioplinarno in namakalo digestat, ki je ob izlitju junija in septembra lani močno onesnažil potok Kopico.

Po obilnem deževju je prišlo najprej junija in nato septembra 2020 do obsežnega izlitja digestata, pomešanega z meteorno vodo, iz bioplinarne v Lendavi in posledično do onesnaženja potoka Kopica. Inšpekcijski nadzor sta takrat opravili tudi okoljska in gradbena inšpekcija, ki sta ugotovili, da je bil v objektih naprav, ki nimajo uporabnega dovoljenja, februarja in marca 2018 odložen digestat iz bioplinarn Radmožanci in Boreci v lasti družbe Plinprom. Zaradi dežja je potem prihajalo do mešanja digestata z meteornimi vodami in izlivanja tega v okolico.

potok-kopica, lendava, onesnaženje, bioplinarna
Medobčinski inšpektorat
Potok Kopica v Lendavi je bil lani po izlitju digestata onesnažen.

Velike količine dežja pred dnevi so ponovno zalivale luknjaste objekte bioplinarne in namakale digestat, kar bi lahko privedlo do novega onesnaženja. Kajti sporni digestat še vedno ni odstranjen. Odločba za odstranitev digestata iz bioplinarn je bila izdana družbi Plinprom iz Radmožanec, inšpekcijski postopek pa še poteka, so nam po poizvedovanju zdaj sporočili z okoljske inšpekcije.

Lendavsko bioplinarno sta obvladovali dve družbi, Bioplin storitve in Bioplinarna proizvodnja, katerima je inšpekcija izdala sklepe o izvršbi zaradi neizpolnitve odločbe, in ju tudi oglobila. A za prvo se je stečajni postopek končal pred časom, druga pa je bila izbrisana iz sodnega registra 9. aprila 2021. Prav tako je od leta 2018 v prisilni poravnavi družba Plinprom. Ta je bila prav tako del nekdaj razvejane mreže podjetij Marjana Kolarja in njegovih partnerjev. Plinprom, kjer je Kolar še vedno direktor, je prej imel poslovni sedež v Logarovcih, upravljal pa je s Kolarjevo prvo bioplinarno. Plinprom je okoljska inšpekcija obravnavala že tudi aprila 2019 zaradi obsežnega izpusta kislega digestata v melioracijski jarek.