vestnik

(LENDAVA) Pri gradnji večnamenske športne dvorane gre za drzno odločitev občine

Majda Horvat, 30. 11. 2021
Nataša Juhnov
Pomembno vlogo pri projektu športne dvorane ima od začetka Ivan Koncut, podžupan Občine Lendava, poznani lendavski športni učitelj v pokoju in športnik s širokim krogom poznanstev. V tem okviru tudi sodelavec župana Janeza Magyarja. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Načrtovana gradnja večnamenske športne dvorane v Lendavi presega potencial lendavske občine tako po finančnih kot človeških virih v smislu izkoriščenosti objekta. Prav zaradi takšnega neskladja projekt vzbuja veliko pozornosti v lokalnem kot tudi širšem okolju.

Pomembno vlogo pri projektu športne dvorane ima od začetka Ivan Koncut, podžupan Občine Lendava, športni učitelj v pokoju, tudi sam športnik, predvsem pa človek s širokim krogom poznanstev v vrstah športnikov in športnih funkcionarjev. Je tudi pobudnik drugih športno-turističnih projektov, ki naj bi jih Lendava še dobila.

Vsekakor gre pri gradnji večnamenske športne dvorane za drzno odločitev občine, ki jo nekateri podpirajo in verjamejo, da bo zaradi več ugodnih okoliščin občina projekt izpeljala. Drugi opozarjajo na veliko finančno tveganje, v katero se s tem spušča. Ocenjena vrednost naložbe je namreč že poskočila na skoraj 17 milijonov evrov, postavlja pa se tudi vprašanje kritja poznejših stroškov vzdrževanja objekta. Na nekaj teh vprašanj je odgovoril tudi Koncut. 

Kako je z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila po nedavnih informacijah sprva nepopolna?

»Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo je Občina Lendava vložila na Upravni enoti Lendava v začetku oktobra, je zdaj popolna. Kdaj bo gradbeno dovoljenje izdano, pa je težko napovedati, upamo, da bo do konca leta. Prav zato je tudi težko napovedati začetek gradnje, še vedno pa ostaja cilj, da bi športno dvorano dokončali v letu 2023.«

02koncut1
Jože Gabor
Ivan Koncut je podžupan Občine Lendava, športni učitelj v pokoju, tudi sam športnik, predvsem pa človek s širokim krogom poznanstev v vrstah športnikov in športnih funkcionarjev.

Kako trdna so zagotovila, da bo Občina Lendava pridobila sofinanciranje za izvedbo te naložbe?

»Projekt je šel skozi vse faze preverjanja možnosti za pridobitev finančnih sredstev. V vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so ga prepoznali kot enega najboljših za pridobivanje evropskih sredstev, namenjenih za okrevanje in odpornost po epidemiji. Zdaj že tudi vemo, da bomo zanj lahko pridobili 85 odstotkov sredstev, 15 odstotkov pa bo morala zagotoviti občina sama. Za ta delež lahko najame posojilo ali pridobi dodatna sredstva še iz nekih drugih virov. Vemo, da se dvojezično območje obravnava drugače, in mislim, da bi se lahko nekaj sredstev pridobilo tudi na tej osnovi. Tudi če se bo občina zadolžila, je treba vedeti, da bi projekt takšnih razsežnosti težko izvedla kdaj drugič.«

Naložba je po zadnjih ocenah vredna blizu 17 milijonov evrov, toda stroški gradnje zaradi rasti cen skokovito naraščajo. Kaj pomeni, če bo gradnja občutno dražja od načrtovane?

»Izvajanje bo vsekakor oteženo, kar velja na splošno, ne le pri tej športni dvorani. Kljub temu upamo, da bodo gospodarska gibanja res ugodna, kot jih za Slovenijo napoveduje tudi Evropa, in da se bodo sredstva, ki jih bomo pridobili za projekt iz sklada Evropske unije, uskladila s podražitvami.«

Ima občina za izvedbo projekta pripravljene različne scenarije, na primer fazno gradnjo, pri čemer bi upoštevali te neugodne okoliščine?

»O tem še ni bilo govora. Zdaj čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja, in ko bo to izdano, bomo premislili tudi o morebitni fazni gradnji. Možna vsekakor je, ne bom pa že zdaj napovedoval, da tako bo. Mi si bomo prizadevali, da bo šlo skozi vse.«

Iz lendavske občine so medtem sporočili, da so pridobili gradbeno dovoljenje za projekt večnamenske športne dvorane s plavalnim bazenom in so tako korak bližje pridobivanju finančnih sredstev.

Ali bi bili pripravljeni prevzeti neke vrste skrbniško vlogo pri projektu, da bi bedeli nad potekom izvedbe?

»Če sem iskren, bi rad pomagal. Vendar ne v vlogi nekega skrbnika, ampak da bi pomagal v interesu lokalne skupnosti, če bi seveda mislila, da sem dovolj dober za to vlogo, in če bi se od mene to želelo. Večkrat pa sem že tudi poudaril, da bi morali vpeljevati v projekte mlade ljudi in da bi jim mi nekoliko bolj izkušeni pri tem pomagali. Tudi v tem primeru bi želel delati.«

lendava, panorama, mesto
Nataša Juhnov
Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo je Občina Lendava vložila na Upravni enoti Lendava v začetku oktobra, je zdaj popolna.

So v Lendavi mladi ljudje, ki bi bili pripravljeni vložiti svojo energijo in znanje v ta športni objekt in za razvoj športa?

»So. Gre za mlade z izobrazbo, doseženo na fakulteti za šport, ki so zelo zavzeti ter zagrizeni pri svojem delu. V njih vidim velik potencial in tudi, ko bo športna dvorana zgrajena, jih bomo zelo potrebovali. Nekdo bo moral delati za to, da bo dejavnost v njej živela.«

Kako se bo dosegala polna zasedenost dvorane?
»Če bi jo gradili samo za lokalno skupnost, je ta dvorana nedvomno prevelika. To je dejstvo. Ko smo začeli razmišljati o gradnji oziroma ureditvi celotnega športnega centra, smo razmišljali o tem, da ima športni turizem zelo velik potencial. O tem sam govorim že leta. Športni turizem je gospodarska panoga, o kateri marsikdo razmišlja, in zato smo tudi mi zasnovali takšno dvorano, da bi lahko privabili športnike vseh športnih panog. Pri tem smo sodelovali s strokovnjaki s fakultete za šport, nasvete pa smo iskali tudi pri drugih. S športno dvorano bomo šport v Lendavi dvignili na visoko raven.
Vzpostavili smo stike z vsemi panožnimi športnimi zvezami tako v Sloveniji kot na Madžarskem in Hrvaškem ter pridobili pisma o nameri, da želijo sodelovati in prihajati sem na priprave. Gre torej za vse športe, ki so vključeni v Olimpijski komite Slovenije. Od predsednikov panožnih zvez smo dobili tako pisna kot ustna zagotovila, da je športna dvorana zanimiva in da bodo sodelovali v smislu uporabe te športne infrastrukture.
Potrebna bodo seveda tudi velika tekmovanja in v preteklosti smo se z organizacijo teh že dokazali. Zdaj tudi imamo športnike, za katere vemo, da lahko pritegnejo v Lendavo veliko držav.«

Objekt naj bi bil torej namenjen tako vrhunskemu kot rekreativnemu športu, športni vzgoji in celo rehabilitaciji. Ali bo za upravljanje ustanovljen kak zavod?

»To je tudi naš namen. Delovanje namreč ne sme bremeniti občinskega proračuna. Sam sem tudi naredil glede na pretekle dogodke, ki so se odvili v Lendavi, in po številu tekmovalcev neko projekcijo in lahko rečem, da bo športna dvorana zelo zasedena.«