vestnik

Stečaj Hotela Diana: Delavcem samo denar za zadnje tri plače

Timotej Milanov, 7. 1. 2021
Nataša Juhnov
Stečajni postopek družbe Hotel Diana je končan.
Aktualno

Upniki so ostali nepoplačani, delavci pa prejeli samo denar iz jamstvenega sklada. Lastniki objekta še brez odločitve, kaj bodo z njim.

Stečajni postopek družbe Hotel Diana je končan. Po pričakovanju je stečajna upraviteljica Danica Čuk predlagala končanje stečajnega postopka brez poplačila upnikov, saj je bila stečajna masa neznatne vrednosti oziroma ni zadoščala niti za pokritje stroškov postopka. V celoti je znašala 7280 evrov, stroški stečajnega postopka pa 8940 evrov. Zaradi tega stečajna upraviteljica ni izvedla niti preizkusa terjatev, upniki v stečajnem postopku pa niso bili poplačani. Zaloga hrane in pijače je bila prodana za slabih 800 evrov. Kot je razvidno iz končnega poročila stečajne upraviteljice, je imela družba Hotel Diana ob začetku stečaja junija lani 25 zaposlenih. Kot je Čukova ugotovila ob pregledu listin, ki jih je našla v hotelu, so zaposleni dobili zadnjo plačo februarja 2020.
V sindikatu gostinstva in turizma pojasnjujejo, da so delavci dobili izplačanih zgolj 91 tisoč evrov iz jamstvenega sklada, kar je zadostovalo za zadnje tri neizplačane plače in za še nekatere druge manjše obveznosti. Delavcem pa je bila družba dolžna še regres iz leta 2016, del regresa iz leta 2017, za leto 2019 pa so dobili izplačanih samo 221 evrov regresa. Nekaterim delavcem je bila družba dolžna še izplačilo jubilejnih nagrad za deset let dela. Iz preteklih let je ostalo neizplačanih tudi 5500 presežnih ur.

Zvezda kupila tri blagovne znamke 

V okviru stečajnega postopka je bila izvedena dražba treh blagovnih znamk Hotela Diana, vse tri je v svežnju kupila soboška družba Zvezda Turizem za 700 evrov. Gre za blagovne znamke Soboški bograč fest, Festival bujte repe in Bogračiada. »Tako smo se odločili, ker mora to ostati v Murski Soboti. Po tradiciji so se te prireditve izvajale pri Zvezdi, to želimo ohraniti, zato smo se tudi odzvali na vabilo k sodelovanju na dražbi,« pravi direktorica Zvezde Turizma Sabina Gregorinčič, ki upa, da bodo lahko katero od prireditev pod omenjenimi blagovnimi znamkami organizirali že letos, če bodo razmere to dopuščale.   

b2aba6c75ac46c9078a96f47126ab036
Nataša Juhnov
V sklopu stečaja je tri blagovne znamke, med katerimi je tudi Festival bujte repe, kupila družba Zvezda turizem.

Še naprej namenjena turizmu

Tudi lastniki objekta Diane za zdaj še niso sprejeli odločitve, kako naprej. Objekt je v lasti ljubljanske družbe Monetic, kakor se od lanskega decembra imenuje Heta Asset Resolution, potem ko jo je prevzela ciprska družba Ermaged Limited, ki je del skupine MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića. MK Group v Sloveniji že posluje na področju turizma, saj ima poleg Gorenjske banke v lasti tudi portoroški hotel Kempinski Palace in večinski lastniški delež v Letališču Portorož.

40395c40077691b4525192218ae152e1
Aleš Cipot
Lastniki objekta, se še niso odločili, kaj bodo storili s soboškim hotelom.

Janez Žepič iz Monetica pojasnjuje, da gre za dejavnost, ki se trenutno v državi zaradi splošnih razmer ne izvaja, zato tudi odločitev v zvezi z nadaljnjo usodo soboškega hotela še ni sprejeta. Kot pravi, so poskrbeli za varovanje objekta in za zagotovljeno oskrbo z elektriko, da nepremičnina ne bi propadala. Še lani je Heta objekt prodajala za 1,8 milijona evrov in zanj domnevno že imela interesenta, zato si je prizadevala tudi za deložacijo družbe Hotel Diana, a Žepič pravi, da zadeva ni več aktualna in da objekt trenutno sploh ni na trgu. V družbi namreč v sodelovanju z delom skupine, ki se ukvarja s turizmom, pripravljajo analizo najboljše uporabe objekta v prihodnosti. Pri tem Žepič pravi, da bo tudi v prihodnje namenjen za turistične potrebe, kar je, kot dodaja, tudi v interesu lokalne skupnosti.
Morebitna sprememba namembnosti objekta bi bila po njegovih besedah težko izvedljiva in tudi z ekonomskega vidika nesmiselna. Tako torej za zdaj ostaja neznano, ali bodo novi lastniki objekt prodali, ali ga bo upravljala katera od družb znotraj skupine, ali pa ga bodo dali v upravljanje komu drugemu. Žepič pravi, da so v tem trenutku odprte še vse možnosti.

Prodali tujo opremo

Poročali smo, da je marca lani družba Hotel Diana, ki jo je takrat vodil Boštjan Serec, hodoški družbi Makama prodala vsa osnovna sredstva in droben inventar po skupni ceni 35 tisoč evrov, knjigovodska vrednost teh sredstev je znašala 16 tisoč evrov, medtem ko je bila ocenjena tržna vrednost 87 tisoč evrov. Makama je marca račun v celoti plačala, s kupnino je takratno vodstvo Hotela Diana delavcem izplačalo plače za februar 2020. Hkrati je Makama s Hotelom Diana sklenila najemno pogodbo za kupljena sredstva za dobo 20 let, a je stečajna upraviteljica najemno pogodbo odpovedala, saj je ugotovila, da večina prodanih sredstev ni bila v lasti Hotela Diane, temveč v lasti Hete, ki je leta 2008 Hotelu Diana dala v najem popolnoma opremljen hotel. Direktor Makame Goran Škaper pojasnjuje, da opreme, ki jo je takrat kupil v dobri veri, še ni prevzel in da se želi glede tega v kratkem sestati z lastnikom objekta.

hotel-diana stečaj
Kaj zdaj berejo drugi