vestnik

Šumak še vedno interesent za nakup proizvodne hale

Majda Horvat, 18. 6. 2021
Majda Horvat
Objekt nekdanje Mure bo treba obnoviti.
Aktualno

Pred dvema letoma podjetju Platinum event iz Adrijanec denarja za plačilo kupnine ni uspelo zbrati. Ribniški sklad želi posel dokončati s sodelovanjem občine in ministrstva.

Brez nove vsebine je poleg murskosoboških tudi proizvodna hala nekdanje Mure v Lendavi. V lasti jo ima Slovenski regionalni razvojni sklad s sedežem v Ribnici oziroma projektno podjetje Podjetniški inkubator in inovacijski center (PIIC) Murania.
Ribniški sklad prodaja poslovni objekt v velikosti 3250 kvadratnih metrov že dobrih deset let, in ko je že vse kazalo, da bo posel sklenjen, je padel v vodo. Na zadnji dražbi se je kot kupec prijavilo podjetje Platinum event iz Adrijanec, vendar kupnine po pogodbi, ki je bila sklenjena julija 2019, v pogodbenem roku ni v celoti poravnalo, so nam po poizvedovanju sporočili iz Ribnice. Izhodiščna cena prodajanih nepremičnin, objekta s pripadajočim zemljiščem, je bila takrat 483 tisoč evrov.

Dejan Šumak, direktor in lastnik podjetja Platinum event, pojasnjuje, da po plačilu are preostalih finančnih sredstev za nakup niso mogli zagotoviti, so pa del prostorov vzeli v najem za potrebe pisarniškega poslovanja. »Še vedno smo zainteresirani za odkup, in to v čim krajšem času. Kdaj bo to, pa težko povem,« je izjavil Šumak. Ob nakupu nepremičnine je namreč treba misliti tudi na visok vložek, ki bo potreben za ureditev opuščenih prostorov in sanacijo objekta, še pove, ta vložek pa je smiseln le, če bo v njem zaživela neka dejavnost. »Mi že zdaj vemo, kaj bi dali v ta objekt, in ko bomo imeli zadeve pripeljane tako daleč, vas bomo s tem tudi seznanili,« je še povedal.

Prizadevajo si za oživitev

Tudi v skladu za regionalni razvoj pravijo, da si še naprej prizadevajo za oživitev prostorov s prodajo zainteresiranim podjetjem ali na drug ustrezen način, v iskanje optimalne rešitve pa sta vključena tudi vodstvo Občine Lendava in pristojno ministrstvo. O prenosu poslovnega sedeža podjetja PIIC Murania iz Lendave v Ribnico pa pravijo, da so to naredili zaradi lažjega obvladovanja in vodenja.

Kako je ribniški sklad sploh prišel do tega premoženja? Novoustanovljene občine na območju nekdanje velike lendavske občine so ustanovile skupni razvojni sklad z namenom, da bo gospodaril s prej skupnim stanovanjskim fondom in spodbujal gospodarski razvoj na celotnem območju, ta pa je potem ustanovil PIIC Murania. Takšno stanje je bilo do leta 2004, ko je vlada sprejela sklep o denarni pomoči podjetju Mura, vendar tako, da lendavski razvojni sklad prejme posojilo ribniškega sklada z namenom, da od Mure odkupi objekt, ribniški sklad pa potem terjatev spremeni v lastniški delež v lendavskem skladu, ki so ga prej lastniško obvladovale le občine. Zaradi likvidacije lendavskega sklada je prišlo do delitve premoženja med lastniki. Občine so si razdelile stanovanja, ribniški sklad pa je zadržal proizvodni objekt Mure. Njegova knjižna vrednost je bila takrat dva milijona evrov.