vestnik

Sveti Jurij ob Ščavnici: Gradili bodo manjši vrtec

M.V., 21. 7. 2020
Atelje Ostan
Svetniki so potrdili gradnjo vrtca po prvotnem projektu, znanem kot Varianta 1. Ta bo zagotavljal prostor za štiri skupine otrok.
Aktualno

Na peti izredni občinski seji pri Svetem Juriju ob Ščavnici je bilo prisotnih deset svetnikov, prisostvoval pa ji je tudi strokovnjak za lokalno samoupravo Boštjan Brezovnik. Sprejeli so proračun za leto 2020, ki ga je župan Anton Slana označil za slabega.

V štiriurni razpravi so obravnavali več amandmajev, ki so jih vložili župan in svetniki. Najdlje so se zadržali pri amandmaju svetnikov Mirka Ljubca, Ivana Frasa, Branka Domanjka, Srečka Helcla, Darka Trbuca ter svetnic Valentine Marinič in Slavice Trstenjak, da se iz proračuna vzame postavka za gradnjo petoddelčnega vrtca po varianti 2 ter vnese postavka o gradnji štirioddelčnega vrtca po varianti 1. Načrtovana gradnja vrtca je bila sicer že več mesecev razlog burnih razprav na občinskih sejah in glavni razlog za nesprejetje proračuna za leto 2020.

IMG_20200626_184545
Marina Vrbnjak
Obstoječi vrtec Sonček ne zagotavlja zadostnih kapacitet. V njem se nahajajo tri igralnice, primerne za najmlajše otroke oziroma jaslične skupine. V skladu s sprejetim proračunom bi na obstoječem igrišču za vrtcem dogradili nov, štiri oddelčni objekt.

Župan Anton Slana, ki zagovarja gradnjo vrtca po varianti 2, saj ta zagotavlja pet oddelkov, kuhinjo in dodatne prostore, je tudi tokrat poudaril, da v primeru gradnje manjšega vrtca vsem otrokom ne bodo mogli zagotoviti varstva. Opomnil je, da na potrebe po večjem številu oddelkov opozarja tudi ravnatelj OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Kraner, z gradnjo vrtca po varianti 2 pa naj bi se strinjali tudi vsi zaposleni v vrtcu ter svet staršev.  Z županom se je strinjal tudi svetnik Alojz Štuhec, ki je prepričan, da bo gradnja vrtca po varianti 1, ki bi ga umestili na območje sedanjega igrišča tik ob obstoječem vrtcu, zelo zahtevna. Svetnika Ivo Belec in Janez Kosi pa sta poudarila, da večji del občanov podpira gradnjo večjega vrtca. »Vrtec z dodatnimi štirimi oddelki zadostuje za potrebe otrok že sedaj, v bodoče pa lahko pričakujemo prazne prostore,« pa je povedanemu oporekal eden izmed predlagateljev amandmaja Mirko Ljubec. Amandma so potrdili, s šestimi glasovi za in štirimi proti.

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Župan Anton Slana zagovarja gradnjo vrtca po varianti 2, saj ta zagotavlja pet oddelkov, kuhinjo in dodatne prostore in bi ga umestili na parcelo pod trenutno obstoječim vrtcem.

Kaj pravi ministrstvo
Župan se je za pojasnila v zvezi z gradnjo vrtca predhodno obrnil na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To je pojasnilo, da sta pri odločanju o prihodnji zmogljivosti vrtca pomembni demografska slika gravitacijskega območja vrtca in stopnja vključenosti otrok. Glede razpoložljivega zemljišča so zapisali, da ga je sicer dovolj za devetoddelčni vrtec, ter predlagali, da se ob gradnji odločijo za danes veljavno velikost igralnice, to je najmanj petdeset kvadratnih metrov, po priporočilih pa šestdeset. Glede na povečano število otrok bo po potrjeni varianti 1 postala premajhna kuhinja, ki se nahaja v že obstoječem vrtcu, zato bodo primorani - v kolikor je ne bodo naknadno uvrstili v načrt - hrano voziti iz šolske kuhinje. Tudi površina shrambe za rekvizite in shrambe za zunanja igrala ne ustreza trenutno določenim prostorskim kriterijem za skupno predvidenih sedem oddelkov.

vrtec sveti jurij ob ščavnici
Atelje Ostan
Projekt za izgradnjo vrtca po varianti 1 je izdelalo podjetje Atelje Ostan Pavlin.

Proračun sprejeli zadnji trenutek

»Zavedam se, da dajem članom občinskega sveta slab predlog proračuna za leto 2020 in mi je ob tem tudi nerodno,« je pred glasovanjem povedal župan Slana. Proračun je potrdilo vseh deset prisotnih svetnikov, s sprejetjem pa so zadnji trenutek omogočili tudi oddajo vloge za pridobitev 146.314 evrov nepovratnih sredstev za nadaljevanje projekta nadgradnja vodovoda sistema C. 

Več v prihodnji številki Vestnika, ki izide 23. julija.