vestnik

Turiste bodo ob Bukovniškem jezeru pričakali z bogatejšo ponudbo

Majda Horvat, 17. 3. 2021
Aleš Cipot
Bukovniško jezero.
Aktualno

Že pred uradnim odprtjem turistične sezone je Bukovniško jezero obiskalo zaradi lepega vremena veliko obiskovalcev, še posebej ob koncih tedna.

Zaradi prostranosti območja okoli jezera gneče ni bilo čutiti, pove Elizabeta Horvat, direktorica Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, ki z drugimi zaposlenimi že tudi ureja objekte in okolico za novo sezono. Ta bo zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, odvisna predvsem od domačih obiskovalcev. Vsaj začetki kažejo na to. Ob Bukovniškem jezeru jih bodo pričakali z bogatejšo kulinarično ponudbo, ob parkirišču pa bodo na novo postavili tudi stojnice za domače ponudnike živil in pridelkov. »Načrtujemo tudi pridobitev električnih koles in električnega vozila za gibalno ovirane, ki bi se želeli pripeljati do Vidovega izvira. S tem projektom se bomo prijavili na naslednji poziv LAS,« je povedal Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik. Pripravljajo tudi načrte za razširitev parkirišča za osebna vozila in postajališč za avtodome.

bukovnica21
Osebni arhiv
S pomladjo prihajajo k Bukovniškemu jezeru prvi obiskovalci.

Prostorski načrt ključen za razvoj
Dobrovniška občina si že ves čas prizadeva za razvoj podeželskega, izletniškega in izobraževalnega turizma, zdaj pa razmišljajo tudi o ponudbi za poslovni turizem. Temu bi lahko namenili spodnjo in zgornjo dvorano v kulturnem domu in prostore v centru za zaščito in reševanje, vendar bi bilo treba ob tej ponudbi povečati prenočitvene možnosti. Nekaj zidanic je že vključenih v razpršeni hotel Vinarium, ki deluje v organizaciji Zavoda za turizem Lendava, pove Kardinar, zdaj pa se povečuje interes za urejanje apartmajev ali nastanitev v naravi tudi pri domačinih. Možnosti za postavljanje novih objektov in naselitvena območja bo na novo opredelil občinski prostorski načrt (OPN), ki je že v pripravi. Potem bo mogoče dokončati tudi Vidov dom ob Bukovniškem jezeru, ki ga je občina začela graditi kot nadomestni objekt z namenom ureditve učnega centra, vendar zanj ni mogla pridobiti gradbenega dovoljenja.

Nov OPN je torej ključen za razvoj dobrovniške občine, toda postopki na državni ravni tečejo prepočasi. »Ne samo Občina Dobrovnik, ampak vsi vidimo, da bi postopki morali steči hitreje. Večkrat sem že poudaril: ni treba majhni občini dajati denarja, dajte nam možnost, da se razvijamo. Ne kritiziram pristopa pri projektu Magna, ampak tudi za nas je majhna zgodba enako pomembna in pomemben vsak turist,« je še povedal Kardinar.

bukovniško-jezero občina-dobrovnik turizem