vestnik

Turniška občina prejela kupnino

M.H., 10. 10. 2019
majda horvat
Podjetje Terramar s poslovnim sedežem v Kamniku je dan pred iztekom roka plačalo preostanek kupnine za nakup nezazidanih stavbnih zemljišč v gospodarski coni v Turnišču.
Aktualno

Podrobnosti o tovarni avtomobilov, kjer naj bi delalo 400 ljudi, še vedno niso znane. Občine za potrebe vlagatelja spreminja OPPN.

Podjetje Terramar s poslovnim sedežem v Kamniku je včeraj, torej dan pred iztekom roka, plačalo preostanek kupnine za nakup nezazidanih stavbnih zemljišč v gospodarski coni v Turnišču v vrednosti 206 tisoč evrov z DDV. Ta je bila zmanjšana za že plačano aro v višini 16.890 evro. Zemljišča v skupni velikosti 3,4 hektarje je podjetje kupilo z namenom  postavitve tovarne avtomobilov, po vsej verjetnosti na električni pogon.Okvirna vrednost naložbe naj bi bila 14 milijonov evrov, v štirih do petih letih pa naj bi tu zaposlitev dobilo 400 delavcev. Podrobnosti o naložbi niso znane, zagotovo pa za kupcem zemljišč stoji tuji vlagatelj.

Turniška občina zdaj za potrebe tega in drugih potencialnih vlagateljev spreminja OPPN, torej podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono, in sicer s širšo opredelitvijo pogojev, kar pomeni, da bo mogoče tu postaviti objekte tudi večjih dimenzij. Ta postopek mora občina izvesti v letu dni od podpisa pogodbe o nakupu zemljišča, ki jo je turniški župan Borut Horvat sklenil s podjetjem Terramar 10. septembra.  Občina lahko potencialnim vlagateljem na območju gospodarske cone, ki se nahaja le dober kilometer od avtoceste, še ponudi zemljišča v skupni velikosti nekaj manj kot hektar.