vestnik

V Gornji Radgoni končali s prvo fazo gradnje kolesarskih poti

Vestnik.si, 26. 6. 2022
Arhiv Občine Gornja Radgona
Prva faza gradnje kolesarskih poti v Gornji Radgoni je končana.
Aktualno

Vrednost celotne investicije znaša 345.329,04 EUR

Občina Gornja Radgona je v letu 2021 v sklopu projekta »Kolesarske poti Gornja Radgona« pričela z gradnjo kolesarske površine na območju Mladinske ulice in ulice Cesta na stadion. Vsa dela so bila končana letošnjega maja. Uredile so se kolesarske površine v skupni dolžini 740 metrov. Ob tem je bila izvedena celotna rekonstrukcija obeh ulic z novo zgrajenimi pločniki in z obnovljenim cestiščem.  Vsa drevesa ob kolesarski poti, ki poteka po Mladinski ulici, so se zaradi dotrajanosti odstranila in zasadila na novo.  

kolesarska-pot, gornja-radgona
Arhiv Občine Gornja Radgona
Prva faza gradnje kolesarskih poti v Gornji Radgoni je končana.

kolesarska-pot, gornja-radgona
Arhiv Občine Gornja Radgona
Prva faza gradnje kolesarskih poti v Gornji Radgoni je končana.

Nadaljevanje oz. gradnja druge faze izvedbe projekta je predvidena v letu 2023. Trasa predvidene kolesarske poti v II. fazi projekta poteka ob delu Lackove ulice in Gubčeve ceste mimo polnilnice podjetja Radgonskih goric ter po nasipu do meje z Občino Apače.
Vrednost celotne investicije znaša 345.329,04 EUR, od tega znaša delež Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 120.268,04 EUR, delež občine pa 225.061,00 EUR.