vestnik

V Veržeju ob občinskem prazniku najzaslužnejšim podelili priznanja

I. B., 30. 5. 2021
Vestnik.si
Prejemniki občinskih priznanj za leto 2020.
Aktualno

Občina Veržej je v dvorani Janeza Ferenca pripravila slovesnost ob 22. občinskem prazniku, na kateri je župan podelil plakete in nagrade za leti 2020 in 2021.

Župan Slavko Petovar je v nagovoru izpostavil, da si v veržejski občini prizadevajo, da jasno vidijo svoje cilje, razvoj pa kaže na to, da so se v preteklosti osredotočili na prave. "Le ti so omogočili razvoj na vseh področjih, s tem pa izboljšanje življenjskega okolja in dvig kakovosti življenja za naše občanke in občane." Dodal je, da so kljub epidemiji v minulem letu uspeli v celoti realizirati zastavljene cilje. "Naj pomembnejša naložba v zadnjem letu je bila energetska sanacija osnovne šole, ki smo jo v partnerstvu z Občinama Radenci in Kobilje ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport uspešno zaključili ob koncu lanskega leta. Obnovitvena dela so naši osnovni šoli dala povsem novo zunanjo in notranjo podobo, predvsem pa učencem, gojencem doma in zaposlenim omogočila bistveno boljše delovne in bivalne pogoje," je pojasnil. Poleg tega so izvedli še nekaj dodatnih del, ki nadgrajujejo energetsko sanacijo. 

občina Veržej, občinski praznik, slovesnost, Slavko Petovar
Vestnik.si
Župan Slavko Petovar.

Kot naslednjo pomembno naložbo Petovar izpostavi preureditev objekta Roža v Promocijsko informacijski center Point Natura 2000. To so realizirali tudi s pomočjo sredstev iz naslova javnega razpisa LAS Prlekija. Tudi za letošnje leto imajo zastavljenih kar nekaj ciljev. V proračunu imajo po besedah župana zagotovljen pomemben del sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovne šole, izvajali bodo tudi projekta Promocija naravnega in kulturnega turizma v Občini Veržej, ki se navezuje na ureditev Plavčkove kolesarske in sprehajalne poti, ter Kolesarska mreža na podeželju. V sklopu slednjega bodo razvijali kolesarsko mrežo z nabavo električnih koles in postavitvijo kolesarskega počivališča ter polnilnice za električna kolesa. Oba projekta se bosta sofinancirala iz programa LAS Prlekija. 

občina Veržej, občinski praznik, slovesnost
Vestnik.si
V kulturnem programu so nastopili Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer ter Melanija Markovič s pianistko Lano Stergulec Žuran.

"Pomemben delež sredstev zagotavljamo za projektno dokumentacijo, kjer predstavlja glavni projekt ureditev dokumentacije za celovito ureditev Osredka v Veržeju," je nadaljeval Petovar in dodal, da želijo letos zaključiti projektiranje in pridobivanje upravnih dovoljenj, da bi se lahko v prihodnje osredotočili na pridobivanje sredstev za izvedbo projekta. Cilji so tudi obnova Mladinske ulice, izgradnja novega vrtca, skupaj z občino Križevci delujejo na projektu izgradnje kolesarske steze med Veržejem in Križevci. 

To so nagrajenci

Župan je podelil občinske plakete in nagrade za leti 2020 in 2021 ter se prejemnikom zahvalil za prispevek v razvoju lokalne skupnosti. 

Plakete za leto 2020 so prejeli Kulturno društvo Slavko Osterc, Prostovoljno gasilsko društvo Veržej, Prostovoljno gasilsko društvo Banovci in Mihael Kolbl. 

Kulturno društvo Slavko Osterc šteje okoli sto članov, ti pa delujejo v šestih selekcijah. V minulem letu je društvo praznovalo 130 let delovanja, vseskozi pa z dosežki predstavlja občino v domačem in mednarodnem prostoru. PGD Veržej je najstarejše društvo v občini, nastalo je pred 140 leti. Plaketo so prejeli zaradi pomembne vloge pri razvoju in ohranjanju gasilstva, zagotavljanju varnosti in vključenosti v delovanje občine. Njihovi gasilski kolegi iz Banovec so iz enakih razlogov, pa tudi zaradi pomembnega prispevka k ohranjanju društvenega in družabnega življenju v kraju in 130 let delovanja, prav tako med prejemniki plaket. Mihael Kolbl je nagrajenec zaradi dolgoletnega uspešnega dela na področju gasilstva. 

Priznanje z denarno nagrado v letošnjem letu je bilo izročeno Ivanu Kuharju za vpetost v delovanje lokalne skupnosti in nesebične pomoči na vseh področjih. Županovo priznanje pa je prejel Milan Murota, ki je bil glavni pobudnik, organizator in motivator pri urejanju kompleksa Kamenšnica v Bunčanih.

občina Veržej, občinski praznik, slovesnost
Vestnik.si
Nagrajenca za leto 2021 sta Ivan Kuhar in Milan Murota.