vestnik

Velikopolanska šola spet išče ravnatelja

Majda Horvat, 17. 3. 2019
Majda Horvat
Svet zavoda bo moral ponovno objaviti razpis za prosto mesto ravnatelja.
Aktualno

Danijela Apatič je odstopila kot v. d. ravnateljice Osnovne šole Miška Kranjca v Veliki Polani, vodenje šole pa je prav tako s statusom vršilke dolžnosti s 1. marcem prevzela Helena Skarlovnik Casar.

Skarlovnik Casarjevo je na to funkcijo predlagal učiteljsko-vzgojiteljski zbor po tem, ko je Apatičeva podala odstopno izjavo, saj bi v drugem primeru vrzel reševalo šolsko ministrstvo. »Odločitev sodelavcev pa sem sprejela,« je povedala Skarlovnik Casarjeva. Doslej je na velikopolanski šoli opravljala svetovalno delo, poučevala in bila pomočnica ravnateljice vrtca, sicer pa prihaja iz Maribora. Zaradi zamenjave je svet zavoda šole prekinil že začeti postopek javnega razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice in bo o postopku moral odločati ponovno.
Apatičeva, ki prihaja iz Turnišča, je povedala, da je bil razlog za njen odstop povsem osebne narave, je pa povezan z njenim učiteljskim poklicem. »Ničesar ni narobe ne z javnim zavodom niti z odnosom z občino. Z občino zelo dobro sodelujemo, v dobrobit učencev in šole,« je dejala Apatičeva.Njen odstop je bil sprejet z razumevanjem tako na šoli kot tudi na občini in v ozadju ni nobenih zamer ali nepravilnosti, ki so bile povod za menjavo ravnateljev v preteklosti. Poleti 2012 je moral zaradi ugotovljenih kršitev pri zaposlovanju in upravljanju šole ravnateljsko mesto zapustiti Milan Matjašec, v. d. ravnateljice pa je postala Apatičeva, ki se potem na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja ni prijavila. Septembra 2015 je to postal Branko Lah iz Zgornje Kungote, ki pa je kmalu po nastopu funkcije v Veliki Polani začel iskati drugo zaposlitev in jo tudi našel ter mandat končal pred njegovim iztekom aprila lani. Lah in velikopolanski župan Damijan Jaklin nista zgledno sodelovala, čeprav Jaklin njunega odnosa ni videl kot težavnega. Po odhodu Laha je vodenje šole ponovno prevzela Apatičeva kot vršilka dolžnosti, pri tem pa jo je podpiral tudi župan. Dejal je, da je z njenim delom bil zadovoljen že takrat, ko je prvič opravljala naloge v. d. ravnateljice.