vestnik

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tudi projekt pomurskega podjetja

Vestnik.si, STA, 1. 6. 2022
Vanesa Jaušovec
Med projekti, ki jih je vlada uvrstila v načrt razvojnih projektov, je tovarna za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek.
Aktualno

Vlada je v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila štiri projekte s področja gospodarskega ministrstva.

Med temi projekti je tovarna za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek. Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Roto vodilno evropsko podjetje v tehnologiji rotoliva, v svojem portfelju pa ima več kot 2000 različnih izdelkov z blagovno znamko Roto, ki jih izvaža po vsem svetu. Gre za investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote. Projekt pa bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, saj se nahaja v vzhodni kohezijski regiji. Z investicijo bo do konca leta 2026 ustvarjenih 22 novih delovnih mest.

Investicija je upravičena do dodelitve regionalne državne pomoči v višini 993.862 evrov, vrednost projekta pa je ocenjena na 5.064.225 evrov (z DDV).

Preostali trije projekti so tehnološka prilagoditev poslovne enote Polycom v Črnomlju in uvedba nove gospodarske dejavnosti družbe Polycom ter izgradnja hale podjetja Merc, CNC proizvodnja.