vestnik

(FOTO) ZD Ljutomer ima nove prostore za nujno medicinsko pomoč

M.H., 22. 10. 2021
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru
Aktualno

Nov objekt izstopa tako po videzu kot po svoji prostorski zasnovi. Pri načrtovanju so sledili izzivom ter sodobnim pristopom pri izvajanja urgentne medicinske dejavnosti na primarni zdravstveni ravni kot visokim standardom zagotavljanja varnosti pred okužbami kot varovanja zasebnosti.

Vrednost nove pridobitve  je 615 tisoč evrov, z njo pa ZD Ljutomer zaokrožuje cikel naložb v obnovo prostorov in opreme. Vrednost notranje opreme za nov objekt znaša 48 tisoč evrov in nove medicinske opreme 74 tisoč evrov. Sredstva za gradnjo in notranjo opremo je zagotovil zdravstveni dom iz lastnih virov, nakup medicinske opreme pa so podprli donatorji.

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

»To je  stavba, kjer nudimo zdravstveno varstvo 24 ur na dan in vse dni v letu. Na to smo še posebej ponosni, saj smo eden redkih zdravstvenih domov, ki smo zadnja leta delo  organizirali tako, da je to možno,« je na današnji slovesnosti izpostavil direktor ZD Ljutomer Boštjan Pihlar. Novi prostori  bodo izboljšali tudi pogoje za delo zaposlenih, ki na delovnem mestu prebijejo, tako Pihlar, dneve in noči. 

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Boštjan Pihlar, direktor ZD Ljutomer.

Nov objekt pa ne bo služil samo izvajanju službe nujne medicinske pomoči, ampak se bodo v njem izvajale na enem mestu  medicinske storitve potrebne pri diagnostiki in tudi manjši posegi, je povedal vodja enote NMP in družinski zdravnik Sašo Duh.  Gre torej za drugačen, sodoben pristop pri organizaciji dela tudi za potrebe splošnih kot pediatričnih ambulant in posledično za izboljšanje strokovnosti.  Nova urgenca bo torej služila  delu celotnega zdravstvenega doma.

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

Olga Karba, županja Občine Ljutomer, je ob otvoritvi dejala, da je ZD Ljutomer ena od ustanov, na katero so upravičeno ponosni in ki tudi nenehno načrtuje posodobitve. Zadnja pa izstopa še po tem, da gre za timski projekt, v katerega so se zelo dejavno vključevali tudi zaposleni. Še posebej je veliko truda v to vložil Borut Panič, vodja reševalcev, kateremu sta se Karbova kot direktor Pihlar tudi javno zahvalila.

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru

Otvoritve se je udeležila tudi Alenka Forte, sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Opozorila je na pomanjkanje zdravnikov tudi pri izvajanju nujne medicinske pomoči ter izpostavila, da je  razvoj te dejavnosti, ki se tudi ne izvaja povsod enako dobro, nekoliko zastal. Omenila je še interventni zakon za naložbe v zdravstvu in opozorila javne zdravstvene zavode, da bo kmalu objavljen poziv za prijavo načrtovanih naložb in pridobitev teh sredstev.

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritve se je udeležila tudi Alenka Forte, sekretarka na Ministrstvu za zdravje.

nujna-medicinska-pomoč, ljutomer, otvoritev
Vanesa Jaušovec
Otvoritev nujne medicinske pomoči v Ljutomeru