vestnik

ZZZS bo zamenjal zdravstvene kartice

I. B., 9. 1. 2019
Saso Bizjak
Zamenjane bodo zdravstvene kartice druge generacije.
Aktualno

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v oktobru lanskega leta pričel izvajati zamenjavo kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije. Torej tistih, ki so bile izdane po letu 2008 in jim poteče veljavnost v roku desetih let. 

Zamenjava zdravstvenih kartic poteka avtomatsko, zamenjane pa bodo vse, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008 ali kasneje ter so v uporabi deset let. Zavarovanci, ki jim bo ZZZS zamenjal kartico, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico, s priloženim dopisom in pojasnili. Je pa zamenjava kartice brezplačna.

c1bc612b5945e73c9c9e96ac6f30e4a1
Robert Balen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo kartice zamenjal avtomatsko in brezplačno.

"Kartice se bodo pošiljale zavarovanim osebam na naslov iz Centralnega registra prebivalcev po sledečem vrstnem redu: naslov za vročanje ali začasni naslov ali na stalni naslov. Izdelane kartice, ki jih zavarovane osebe ne bodo prevzele po pošti, se bodo vračale v depo ZZZS Službe za poslovanje s karticami, od koder jih na zahtevo uporabnika lahko ponovno pošljemo," pravijo pri ZZZS.Kartice iz prve generacije, ki so bile izdane od leta 2000 do leta 2008, pa ostajajo veljavne in ne bodo avtomatsko zamenjane.

V sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja se uporabljajo tri različne generacije kartic, ki se ločujejo po varnostnih mehanizmih, ki jih uporabljamo po značilnostih uporabljene infrasttrukture javnih ključev. "Prva generacija kartic, ki je bila izdana med letoma 2000 in 2008 ima neomejeno veljavnost, saj uporablja varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve. Druga in tretja generacija kartic pa uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, pri katerih se vedno uporablja časovna omejitev veljavnosti digitalnega potrdila. Druga generacija kartic se je izdajala od leta 2008 do leta 2015, tretja generacija kartic pa se izdaja od leta 2015 naprej. Veljavnost teh dveh generacij kartic je omejena na 10 let od izdaje in je bila določena na osnovi pričakovane življenjske dobe uporabljenega materiala kartice ter opredeljene veljavnosti digitalnega potrdila," sporočajo iz ZZZS.
Saso Bizjak
V sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja se uporabljajo tri generacije kartic.