vestnik

Danijela Hozjan: »Pesem in ples sta mi vedno dajala občutek svobode«

Jože Gabor, 10. 3. 2021
Jože Gabor
Danijela Hozjan.
Popularno

Danijela Hozjan iz Gaberja je dvanajst let vodila Zvezo kulturnih društev (ZKD) Lendava. Na različnih področjih ljubiteljske kulture pa je aktivna vse od otroških let.

Kot predsednica ZKD Lendava je povezovala kulturno ustvarjalnost društev iz sedmih pomurskih občin ter organizirala prireditve in druge dogodke. Od leta 2017 do upokojitve je bila tudi organizatorica prireditev pri lendavski območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD). »Moje delo je bilo zelo raznoliko in je seglo na različna področja ljubiteljske kulture, folkloro, literaturo, gledališče, likovno ustvarjalnost, ljudsko glasbo, ustvarjalne delavnice in drugo.«

Hozjanova je naredila seznam vseh kulturnih društev in tista, ki še niso bila včlanjena, povabila, da se vključijo v ZKD Lendava. Vse je vedno obveščala o dogodkih in jim pošiljala pomembne informacije s področja ljubiteljske kulture. Pri delu jo je motiviralo tudi dejstvo, da je na območju sedmih občin veliko društev in da se jih je vse več vključevalo v zvezo. »Sedaj je na območju lendavske upravne enote 77 kulturnih in drugih društev, v katerih so slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske kulturne skupine. To je za takšno območje, v primerjavi z drugimi v Sloveniji, precej. V ZKD Lendava so društva iz občin Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Turnišče in Lendava.«

1ce4ed3ba556684983db6934a5ac0f80
Jože Gabor
Danijela Hozjan (desno) se ljubiteljsko ukvarja tudi s pisanjem.

Doma so pogosto prepevali

Danijela Hozjan se spominja, da je že v zgodnji mladosti zelo rada sodelovala na proslavah ob praznikih in drugih dogodkih v vasi. »Največ sem sodelovala v folklorni in gledališki skupini ter kot recitatorka. Izhajam iz družine, kjer so vsi radi prepevali in se ukvarjali z ljubiteljsko kulturo. Pri nas ni minil rojstni dan ali druženje, da se ne bi prepevalo in igralo na glasbeni instrument. Tako mi je bila ljubezen do ljubiteljske kulture položena že v zibelko.« V zadnjih razredih osnovne šole je rada pisala pesmice in jih objavljala v šolskem glasilu. Sodelovala je tudi pri šolskem radiu Čriček. To so lepi otroški spomini, ki so spodbujali njeno kulturno ustvarjalnost in veselje do kulture, pravi.

Po osnovni šoli se je aktivno vključila v dejavnosti mladih. Čutila je, da mora nekaj narediti na področju ljubiteljske kulture, saj je bilo v vasi veliko otrok in mladine, ki so pogrešali kulturne in druge dejavnosti. »V začetku so bila to le druženja (disko) mladih, nato pa sem bila med ustanovitelji kulturnega društva v vasi. Ustanovili smo folklorno skupino ter dramsko in recitatorsko skupino. Nekaj let smo organizirali tudi dvojezične vesele večere. Bilo je zelo veselo, druženje nas je povezovalo in bogatilo tudi na drugih področjih.«

danijela-hozjan
Jože Gabor
Danijela Hozjan se spominja, da je že v rani mladosti zelo rada sodelovala na proslavah ob praznikih in na drugih dogodkih v vasi.

Multikulturne prireditve

Kot vodja ZKD Lendava in sodelavka lendavske območne izpostave JSKD je največ truda in energije vlagala v dogodka, pri katerih je sodelovalo veliko ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev in sta bila tudi zelo dobro obiskana. »Prvi dogodek je mednarodna razstava Pirhi, vino in velikonočni izdelki, kjer so razstavljali ročna dela z velikonočnimi in pomladnimi motivi člani kulturnih in drugih društev iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške, pripravili smo tudi kulturni program. Drugi projekt je bila etnološka prireditev Lendavska trgatev, kjer so s prikazi ljudskih običajev v sprevodu skozi staro mestno jedro Lendave sodelovala društva iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.« Lendavsko trgatev je spremljal še folklorni festival. S sodelavci je sedem let izdajala zbornik Pobiralci rose. »V njem so bila besedila literatov iz vsega Pomurja o njihovih doživetjih, željah, hrepenenju in podobno. Pa tudi kritičnih besedil ni manjkalo. Organizirali smo še likovne delavnice in mednarodne likovne kolonije.«

Delo na področju ljubiteljske kulture je zelo pestro in raznoliko, je še povedala sogovornica. Moraš biti iznajdljiv, imeti odprte oči in srce, se veseliti vsakega človeka in mu pomagati. Sama je najbolj uživala in svoje občutke najraje delila z drugimi z lepo domačo pesmijo in prekmurskimi plesi. »Pesem in ples sta mi vedno dajala občutek svobode in me spodbujala k še večji ustvarjalnosti. Kot upokojenka si bom najprej odpočila, si naredila življenje bolj mirno in v krogu družine uživala vsak trenutek. Zelo rada kolesarim in se sprehajam v naravi, saj v tem uživam in dobim tudi navdih za delo. Pomembno mi je, da je moj vsakdan izpolnjen z ljubeznijo in dobrimi deli.«