vestnik

Skokovit porast bolniških odsotnosti

Majda Horvat, 9. 11. 2020
Profimedia
V pomladnem valu okužbe niso zajele delovnih okolij tako močno kot zdaj.
Popularno

Pravila glede izplačila in višine nadomestil zaposlenim v gospodarskih družbah zdaj bolj jasna

Zaradi vnovične razglasitve epidemije gospodarstvo pričakuje, da bo novi, šesti protikoronski zakon zajemal vsaj podobne ukrepe in pomoči, kot so jih bila podjetja deležna ob pomladni razglasitvi.
Posledice zaostrenih razmer v podjetjih kakor tudi širjenje okužb s koronavirusom tako v delovnih okoljih kot na splošno med aktivno populacijo so vidne tudi v porastu bolniških izostankov. To nam potrjuje število izdanih elektronskih bolniških listov. Septembra jih je bilo v Pomurju 6152, kar je skoraj dvakrat toliko kot aprila, ko jih je bilo 3237. Maja je bilo izdanih 3713 elektronskih bolniških listov, junija 4673, julija 4399 in avgusta 4276. Število je naraslo približno enako v vseh štirih upravnih enotah, ki spadajo k murskosoboški območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki tudi razpolaga z omenjenimi podatki, nekoliko bolj le na območju lendavske upravne enote.

In kaj nakazujejo podatki o številu izgubljenih delovnih dni? Na voljo so le podatki za obdobje od januarja do avgusta, kar pomeni, da zajemajo le vpliv pomladne epidemije, a primerjava z enakim obdobjem lani ne kaže bistvenih razlik. Število izgubljenih delovnih dni od januarja do avgusta 2020 je znašalo v breme delodajalca 141.938 ter v breme ZZZS 263.988 dni. Enako obdobje leto prej 154.067 dni v breme delodajalca in 259.415 v breme ZZZS.

0f5c1730ba85c9deee45b1996c7075c1
Igor Napast
Posledice zaostrenih razmer v podjetjih kakor tudi širjenja okužb s koronavirusom tako v delovnih okoljih kot na splošno med aktivno populacijo so vidne tudi v porastu bolniških izostankov.

To lahko vodi do sklepa, da v pomladnem valu okužbe niso zajele delovnih okolij tako močno kot zdaj, pa tudi, da so imeli pomladni ukrepi vlade glede nadomestil za čas čakanja na delo učinek tudi glede umika delavcev na bolniški dopust. V spomladanskem valu je bilo tudi manj bolniških odsotnosti zaradi nege in spremstva. Nenujne zdravstvene storitve se namreč niso izvajale.

Okužba s koronavirusom*

Bolniška Kdo odredi bolniško Vrsta in višina prejemka, ki ga izplača delodajalec Možnost povračila - kdo sprejema zahtevek
Okužba zunaj delovnega mesta, delavec ne dela od doma, izolacija v času kužnosti DA Do 30 koledarskih dni osebni zdravnik, nato imenovani zdravnik Prvih 90 koledarskih dni nadomestilo plače 90 % osnove po ZZVZZ, potem 100 % DA - od 1. delovnega dne - ZZZS
Okužba na delovnem mestu, delavec ne dela od doma, delodajalec potrdi poškodbo pri delu na obrazcu ER-8 DA Do 30 koledarskih dni osebni zdravnik, nato imenovani zdravnik Prvih 30 delovnih dni nadomestilo plače 100 % osnove po ZDR, nato 100 % osnove po ZZVZZ DA, od 31. delovnega dne - ZZZS
Delavec dela od doma, okužba zunaj delovnega mesta ali na delovnem mestu NE / Plača NE


* Okužba s koronavirusom pomeni pozitivni bris ali znake bolezni brez opravljenega testa in hkrati okužba v družini ali v ožji skupnosti (z veliko verjetnostjo za prenos)


Odrejena karantena, varstvo ali nega otroka, čakanje na delu, kratkotrajna bolniška

Bolniška Kdo odredi bolniško Vrsta in višina prejemka, ki ga izplača delodajalec Možnost povračila - kdo sprejema zahtevek
Stik z okuženim na delovnem mestu, delo od doma ni možno NE / Nadomestilo plače 100 % osnove po ZDR DA - ZRSZ
Stik z okuženim zunaj delovnega mesta, delo od doma ni možno NE / Nadomestilo plače 80 % osnove po ZDR DA - ZRSZ
Stik z okuženim, delavec dela od doma NE / Plača NE
Varstvo otroka, razlog zaprt vrtec NE / Nadomestilo plače 80 % osnove po ZDR DA - ZRSZ
Nega okuženega/bolnega otroka DA Pediater Nadomestilo plače 80 % osnove po ZZVZZ DA - ZZZS
Čakanje na delo NE / Nadomestilo plače 80 % osnove po ZDR DA - ZRSZ
Kratkotrajna bolezen - 3 dni DA
(3 zaporedne dni v koledarskem letu - za zdaj velja do konca leta)
zavarovanec sam Nadomestilo plače 80 % osnove po ZDR DA - ZZZS

Razlaga kratic
ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje
ZDR - Zakon o delovnih razmerjih