vestnik

Koga motijo motoristi na poligonu v Petišovcih?

Andrej Bedek, 28. 3. 2020
Nataša Juhnov
Lindauring je steza za motorna kolesa, na kateri sodeč po objavah motoristov, ki so jo preizkusili, hitrosti lahko presežejo 200 kilometrov na uro.
Šport

Čaba Lazar pravi, da skušajo nekateri posamezniki uničiti njegovo poslovno idejo. Okoljski inšpektorat prejel prijavo.

Inšpektorat za okolje in prostor je prejel prijavo zaradi domnevno prevelikega hrupa, ki ga povzročajo motorna kolesa na dirkališču za cestne motocikle v Petišovcih. Prijavitelji iz vasi Čentiba, Dolina in Petišovci so v prijavi med drugim zapisali, da steza nima protihrupne zaščitne ograje, zato hrup »povzroča izredno obremenitev za okoliško prebivalstvo«. Posebej hrupno je, tako ogorčeni domačini, ob koncih tedna. Inšpektorat jim je za zdaj odgovoril, da inšpekcijski nadzor še ni bil uveden. Zato so se obrnili na naše uredništvo.

Do dovoljenja brez meritve hrupa
Upravna enota Lendava je Čabi Lazarju 23. aprila 2018 izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, to je za športno igrišče na prostem oziroma poligon za kolesa ali motorna kolesa. Upravni organ je pred izdajo dovoljenja ugotovil, da je gradnja skladna z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava, po katerem je na območju rekreacijske cone v Petišovcih dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih športnih objektov ali igrišč. Za izdajo gradbenega dovoljenja pa meritve hrupa niso bile potrebne.

V službi za odnose z javnostmi inšpektorata so pojasnili, da se po zakonu o inšpekcijskem nadzoru prijave upoštevajo kot obvestila o domnevnih nepravilnostih ali kot pobude za ukrepanje, ne pa kot zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka. Prijavitelj torej ne more zahtevati od inšpektorja, da začne inšpekcijski postopek, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o svojih ukrepih, vendar mora to zahtevo navesti v prijavi. »Prijava je le indic za uvedbo inšpekcijskega postopka, kdaj bo obravnavana, pa ni odvisno le od datuma pripada in števila neobravnavanih prijav, ampak predvsem od uvrstitve po kriterijih, ki jih določata gradbeni zakon in interni akt inšpektorata za okolje in prostor. Prednost imajo prijave, iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti,« so pojasnili.

petišovci, motoristilna-steza, lazar-čaba
Nataša Juhnov
Steza v Petišovcih

Tudi policisti veseli
Čaba Lazar, lastnik dirkališča, poudarja, da ima za to vsa potrebna dovoljenja. Že pred gradnjo je, tako Lazar, od lastnikov sosednjih parcel dobil soglasja za gradnjo motoristične steze. »Domačini so mojo idejo zelo dobro sprejeli, pogosto pridejo sami pogledat, kako potekajo treningi. Med njimi so tudi starejši ljudje.« Prepričan je, da je hrup v mejah dovoljenega, saj na stezi vozijo motoristi z dirkalniki, ki so registrirani za cestni promet. »Morda je hrup za nekoga moteč, ni pa nujno, da je prekomeren. Po mojem mnenju je promet po avtocesti, ki poteka neposredno ob dirkališču, veliko bolj moteč.« Ko je pridobival dovoljenja, pred pristojnimi ni ničesar skrival. »Državi sem kot samostojni podjetnik že plačal pol milijona evrov davkov. Vse, kar moram, plačujem tudi za obratovanje steze. Žal pa nekateri posamezniki želijo uničiti mojo poslovno idejo. Končno se nekaj dogaja v okolju in tudi policisti so pohvalili moja prizadevanja, saj je po njihovi oceni zaradi uporabe poligona manj divjanja motoristov na cestah.«


Občina Lendava je obveščena o domnevnem hrupu ob poligonu. Po podatkih, s katerimi razpolaga Aleksandra Sarjaš iz lendavske občine, trenutno potekata dva inšpekcijska postopka, eden prav zaradi hrupa. Občina želi, da se uradni postopki čim prej končajo in se ugotovi, ali so kršene pravice njihovih občanov do zdravega življenjskega okolja.