vestnik

(NK MURA SKOZI ČAS) "Revolverske" časopise postavili na laž

Simon Horvat, 22. 10. 2022
Jerolim Purač
Nogometaši Mure leta 1934. Zgornja vrsta stojijo od leve: dr. Janez Nemec, Karel Schiller, Varga, Anton Novak, Evgen Kardoš, Ludvik Turk, Ivan Debelak, Josip Turk. Srednja vrsta: Nikolaj Horvat, Štefan Čagran, Geza Vogrinčič. Sedijo: Josip Videnšek, Ludvik Szilagyi in Ivo Kardoš.
Šport

Na enajstem rednem občnem zboru je klub dobil novo vodstvo.

V torek, 26. februarja 1935, je v prostorih gostilne Turk potekal enajsti redni občni zbor SK Mura, na katerem je klub dobil sedmega predsednika. To je postal bančni ravnatelj Josip Lipič. Zamenjal je Vincenca Arvaia, ki je bil predsednik od leta 1928. Podpredsednika sta postala Slavko Vutkovič in Koloman Hirschl.

Občnega zbora, ki se je začel ob 20. uri, se je udeležilo 85 članov, prisoten je bil tudi predsednik Ljubljanske nogometne podzveze (LNP) Janko Köstl. Odprl ga je podpredsednik Josip Lipič, ki je najprej pozdravil vse prisotne, med njimi župana Murske Sobote Ferdinanda Hartnerja, narodnega poslanca Josipa Benka in že omenjenega predsednika LNP. Sledila so poročila funkcionarjev kluba, iz katerih je bilo mogoče ugotoviti, da je klub v letu 1934 lepo napredoval in dosegel uspehe, ki so v čast ne samo klubu, ampak tudi občini in celotnemu Prekmurju.

Poročila funkcionarjev kluba

V nadaljevanju je tajnik Raoul Peterka prebral poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da je imel klub osem častnih, dva ustanovna in 182 rednih članov ter da se je članstvo povečalo za 32. Opravili so 13 rednih sej upravnega odbora in več sestankov. Blagajnik Oton Cvetko je poročal, da je denarni promet kluba znašal 64.115,50 dinarja. Klub je močno občutil splošno gospodarsko krizo, vendar je bil kljub temu zelo aktiven. Gospodar kluba Štefan Debelak je dejal, da je klub prejšnje leto veliko investiral in izpopolnil opremo. Klubsko premoženje je naraslo za pribl. 7000 dinarjev.

Sledilo je poročilo prireditvenega odseka, ki ga je prebral Ladislav Frim. Mura je ob desetletnici priredila slovesen banket, trgatveno veselico, žalno manifestacijo ob smrti kralja Aleksandra I. Karadžordževića in svečano zaobljubo članstva, prireditev s proslavitvijo jesenskega naslova, turnir v biljardu, kegljaško tekmovanje in šahovsko simultanko. Tradicionalni športni ples, ki ga je klub prirejal vsako leto 1. februarja, je zaradi smrti kralja odpadel.

Igralec Ivo Kardoš je prebral poročilo nogometne sekcije in dejal, da je Mura odigrala 31 tekem in dosegla 19 zmag, 6 neodločenih izidov in 7 porazov. V to statistiko so všteti rezultati prvega in rezervnega moštva. Razmerje v zadetkih je znašalo 133 : 65. Klub je imel 44 verificiranih igralcev.

Igralec Franc Schrimpf je predstavil poročilo lahkoatletske sekcije. Klub je zmagal na štafetnem teku skozi mesto in v dvoboju s soboškim Sokolom s 47 : 22.

stafeta
purač
Štafeta Mure.

Nikolaj Puhan je poročal o delovanju kolesarske sekcije. Ta je priredila dva izleta in eno cestno kolesarsko dirko. Iz poročila teniške sekcije je razvidno, da je klub dvakrat nastopil proti tujim klubom in priredil klubsko prvenstvo. Igralec Nikolaj Horvat, načelnik smučarske sekcije, je poročal, da smučarska sekcija lepo napreduje. V letu prej je klub priredil tri izlete.

Po prebiranju poročil je besedo dobil predsednik LNP Köstl, ki je pohvalil delovanje kluba in ga postavil za vzor vsem klubom v Dravski banovini. Čestital jim je tudi za vse uspehe.

Volitve upravnega odbora

Sledile so volitve novega upravnega odbora, na katerih je Mura dobila novo vodstvo. Josip Lipič je bil izvoljen za predsednika, Slavko Vutkovič za prvega, Koloman Hirschl za drugega podpredsednika. Raoula Peterko so izvolili za prvega tajnika, Nikolaja Puhana za drugega, blagajniške posle so prevzeli Oton Cvetko, Gustav Fürst in Ludvik Hoyer, za gospodarja sta bila imenovana Štefan Debelak in Ivo Kardoš. Člani upravnega odbora so postali Vincenc Arvai, Josip Adanič, Oskar Heimer, Ernest Štivan, Izidor Hahn, Bela Norčič, Ludvik Števančec, Koloman Gumilar, Ladislav Frim, Edvard Dittrich, Štefan Šiftar in Aleksander Šiftar. Ferry Kemeny je bil imenovan za načelnika prireditvenega odseka, Janez Nemec za načelnika nogometne in lahkoatletske sekcije, Ludvik Nemec za načelnika teniške in namiznoteniške sekcije, Nikolaj Horvat za načelnika zimskošportne sekcije, Franc Paurič pa za načelnika kolesarske sekcije. Častno razsodišče (disciplinsko komisijo) so sestavljali Fran Koder, dr. Nikolaj Pinter in Vladimir Jezovšek, za revizorje (nadzorni odbor) so imenovali Štefana Koltaya, Ferda Celca in Antona Brumna, nekdanji predsednik kluba Vincenc Arvai pa je bil izvoljen za častnega predsednika.

V zadnji točki dnevnega reda je pred zbrane stopil narodni poslanec Josip Benko, ki je prosil predsednika LNP, naj objektivno poroča o delovanju kluba. V tistem času so se namreč v t. i. revolverskih časopisih pojavili očitki klubu, da seje in zborovanja vodi v madžarščini. Dr. Köstl je odgovoril, da LNP omenjenih očitkov ni nikoli jemal resno. Občni zbor ga je popolnoma prepričal, da vlada v klubu resnična jugoslovanska miselnost in iskreno tovarištvo. Med zadnjimi je besedo dobil župan Ferdinand Hartner, ki je v imenu občine čestital klubu in vse navzoče razveselil z novico, da bo občina klubu odstopila prostor za novo igrišče, ki bo zraven kopališča. Leto pozneje je bilo igrišče že zgrajeno in Mura vse od takrat domuje na njem.

Simon Horvat, ki je pred leti že urejal spletno stran nogometnega kluba Mura, ter naš sodelavec in fotograf Aleš Cipot sta v začetku lanskega poletja zagnala novo spletno stran NK Mura skozi čas. Ta bo še posebej velik pomen dobila leta 2024, ko bo Mura slavila stoto obletnico ustanovitve. V veliko pomoč ste lahko tudi vi. Horvat in Cipot namreč opažata, da imajo simpatizerji Mure doma precej časopisnih izrezkov, slik, vstopnic s tekem in podobno. Zato vas vabita, da svoje gradivo delite z njima, in z veseljem ga bosta dodala v mozaik klubske zgodovine, na veličasten način pa bo vse to predstavljeno tudi ob stoletnici Mure. Informacije lahko pošljete na elektronski naslov: info@nkmura.si.