vestnik

Mirko Horvat Nogometnemu društvu Lendava nakazal več kot milijon evrov donacij

Majda Horvat, 28. 9. 2020
Nataša Juhnov
Mirko Horvat je kot direktor Nafte Petrochem Nogometnemu društvu Lendava v obdobju 2008–2010 neupravičeno nakazal za milijon evrov donacij. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Podjetje je oškodoval za 827 tisoč evrov, po sklenjeni izvensodni poravnavi bo moral plačati Nafti Petrochem v stečaju 75 tisoč evrov

Nekdanji direktor Nafte Petrochem Mirko Horvat bo moral zaradi donacij Nogometnemu društvu Lendava v skupni vrednosti 1,027 milijona evrov podjetju v stečaju plačati 75 tisoč evrov odškodnine v treh obrokih. O tem znesku sta se upnik in dolžnik dogovorila v postopku izvensodne poravnave, je pa bistveno nižji, kot bi ga Horvat moral plačati po pravnomočni sodbi okrožnega sodišča v Mariboru.

Obsojen na sodišču
Horvat je bil direktor omenjenega podjetja od avgusta 2002 do konca oktobra 2010, in čeprav je lahko brez soglasja Nafte Lendava kot edine družbenice sam sklepal pogodbe do skupne vrednosti 200 tisoč evrov, je v obdobju 2008–2010 nakazal Nogometnemu društvu Lendava šest donacij v skupni vrednosti več kot milijon evrov. Sodišče ga je obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja in zaupanja ter ugotovilo, da je s tem podjetje oškodoval za 827 tisoč evrov. Toliko bi lahko od njega izterjeval Silvo Zorec, stečajni upravitelj Nafte Petrochem.
Zorec je pojasnil, da so se za mirno rešitev spora ter za izvensodno poravnavo dogovorili, ker dolžnik nima prihodkov in premoženja, s katerim bi lahko zdaj ali v prihodnje poplačal ta dolg, zato tudi dolgotrajni sodni postopki ne bi privedli do plačila dosojene odškodnine.

Pogodili so se
»O premoženjskem stanju dolžnika smo opravili obsežno poizvedbo,« je povedal Zorec. Ugotovili so, da je lahko edino premoženje skupno premoženje dolžnika in žene, in sicer nepremičnina v Portorožu, ki pa je pravnoformalno premoženje dolžnikove žene. Da se izognejo tožbi najprej za ugotavljanje skupnega premoženja in nato še tožbi za plačilo odškodnine, so dolžniku februarja letos predlagali plačilo 100 tisoč evrov odškodnine, kar bi bila lahko polovica vrednosti ugotovljenega premoženja. Po pogajanjih so dosegli dogovor o plačilu 75 tisoč evrov.
Na vprašanje, ali je Horvat poravnal prvi obrok odškodnine, ki je zapadel 2. septembra, je Zorec odgovoril, da je sodišče sklep o soglasju k izvensodni poravnavi sprejelo pozneje, zato je na osnovi sklenjene pogodbe moral dolžnik denar nakazati na račun notarja v hrambo. Če pa Horvat svojih obveznosti ne bo poravnal v celoti, se dogovor razveljavi.