vestnik

V Radencih še tretjič boj za Cesto osamosvojitve Slovenije

M.V., 29. 6. 2021
Marina Vrbnjak
22. redna občinska seja v Radencih
Aktualno

Občinski svetniki predlog podprli – Občinske seje so se udeležili tudi stanovalci ulice

Da bo na občinski seji ponovno, po skrajšanem postopku, predlagal sprejetje spremembe odloka, po katerem se bo Titova cesta v Radencih preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, je župan Roman Leljak napovedal že v začetku junija. "Začel bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije," je dejal takrat. 

občinska-seja-radenci, radenci, roman-leljak
Marina Vrbnjak
Seje so se udeležili tudi nekateri stanovalci Titove ceste in podporniki.

Besede je udejanjil 
Občina Radenci je takrat tudi nemudoma objavila predhodno posvetovanje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci, na katerega so se s svojimi pripombami, mnenji in predlogi odzvali Svet krajevne skupnosti Radenci, podjetje Erinox, ki ima sedež na Titovi cesti, ter stanovalci omenjene ceste.  
Komisija za poimenovanje ulic, trgov, naselij in cest v Občini Radenci je nato na svoji seji 18. junija obravnavala prejete dokumente ter odprla obširno debato glede podanih pripomb. Kot je razvidno iz zapisnika, sta bila na seji komisije prisotna predsednik Miran Jelen in član Luka Ajlec, medtem ko je bil član Mitja Škerget upravičeno odsoten. Prisostvovala sta še župan Roman Leljak in Jasna Divjak iz občinske uprave Občine Radenci. Vse pripombe so podrobno pregledali in analizirali ter odločili, da jim podajo negativno mnenje. Kot so zapisali v obrazložitvi, so pobude v nasprotju z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. septembra 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope. Ravno to pa je močno razburilo pobudnike.  

občinska-seja-radenci, radenci, roman-leljak
Marina Vrbnjak
Kot je na seji povedal župan Leljak, so pobude v nasprotju z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. septembra 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope.

"Svet Krajevne skupnosti je pozval župana, da umakne predlog odloka ali skliče zbor občanov, kar pa seveda ni storil. S tem je jasno pokazal, da dela proti volji občanov, in to vse s ciljem, da uveljavi njemu lastno ideologijo, povzroča spore med občani in vsem po vrsti – tudi mladim – vsiljuje svojo ideologijo delovanja na delitev naši in vaši," je povedal predsednik sveta KS in član občinskega sveta Drago Kocbek. Kot je še pojasnil, preimenovanju odločno nasprotujejo prebivalci Titove ceste, ki so v predhodnem posvetovanju podali skupno pripombo oziroma zahtevo, da ne želijo spremembe imena ulice. Izjavo je, po njegovih besedah, podpisalo 44 polnoletnih stanovalcev Titove ceste, kar predstavlja več kot 2/3 polnoletnih oseb na tej cesti. 

občinska-seja-radenci, radenci, roman-leljak
Marina Vrbnjak
22. redna občinska seja v Radencih

Na občinski seji je Kocbek zato tudi zahteval umik te točke z dnevnega reda, kar so svetniki s 6 glasovi za in 8 glasovi proti zavrnili. Pet svetnikov od 16 prisotnih je nato sejo pred glasovanjem protestno zapustilo. Predlog župana je bil z 8 glasovi za podprt, kar pomeni, da se bo Titova cesta 15 dni po objavi v Uradnem listu ponovno preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije.