vestnik

Denar spet iz Ceropa v Mensano

Timotej Milanov, 2. 7. 2020
Majda Horvat
Direktor Ceropa Franc Cipot meni, da je poslovanje Mensane dobro zastavljeno, a da podjetje, ki upravlja s centrom ponovne uporabe, v tako kratkem času ne more zaživeti do te mere, da bi lahko samostojno nastopalo na trgu.
Aktualno

Javno podjetje je v lanskem letu 91 tisoč evrov posodilo podjetju, ki ga je že leto pred tem reševalo z dokapitalizacijo

Prejšnji teden je pred sejo sveta ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) radenski župan Roman Leljak napovedal, da bo podal predlog za razrešitev direktorja Ceropa Franca Cipota.

Leljaka je po njegovih besedah med drugim zmotilo, da Cipot županom ni želel posredovati informacije, komu je javno podjetje v lanskem letu dalo 91 tisoč evrov posojila s petletno dobo odplačevanja in enoodstotno obrestno mero, kot izhaja iz letnega poročila družbe. 

»Gre za normalno posojilo, ki je bilo dano socialnemu podjetju Mensana, pod pogoji, ki so lansko leto veljali za posojila,« pravi Cipot, ki se je v začetku tega tedna odzval tudi na naša novinarska vprašanja in tako še javno razkril, kdo je bil prejemnik omenjenega denarja. Cipot pojasnjuje, da je bilo posojilo dano za potrebe tekočega poslovanja podjetja. »Centra ponovne uporabe namreč ni možno vzpostaviti v tako kratkem času, da bi lahko normalno poslovalo na trgu kot samostojen subjekt,« še pove Cipot, ki meni, da je poslovanje Mensane dobro zastavljeno in da bo lahko v dveh letih podjetje samostojno delovalo. 

Roman Leljak
Nataša Juhnov
Radenski župan Roman Leljak si prizadeva za razrešitev Cipota, saj meni, da bi moralo vodstvo javnega podjetja morebitne presežke, ustvarjene pri opravljanju tržnih dejavnosti, nameniti za nižanje cen osnovnih storitev.

Družba Mensana upravlja s centrom ponovne uporabe in restavracijo v istoimenskem medgeneracijskem središču v Murski Soboti. Gre za objekt na območju nekdanje Družbene prehrane, v sklopu katerega je Cerop med drugim zgradil in prodal 12 stanovanj. Kot smo že poročali, poslovanje Ceropa v letih od 2015 do 2018, ko je tudi gradil Mensano, preiskuje računsko sodišče. Leljak, ki pravi, da so bile pri tem ugotovljene številne nepravilnosti, zato že napoveduje, da bo takoj, ko bo poročilo računskega sodišča javno, sklical tiskovno konferenco, na kateri bo zahteval razrešitev Cipota. 

Leljakovega poziva k razrešitvi Cipot ne komentira in pove, da ne želi polemike z njim.

Še vedno v breme javnega podjetja 

Mensana je tudi v lanskem letu poslovala negativno, ustvarila je 40 tisoč evrov izgube, leto prej 50 tisoč evrov izgube, predlanskim so družbeniki Mensano tudi dokapitalizirali, s tem ko so osnovni kapital s 7500 povečali na 40 tisoč evrov. Poleg Ceropa, ki je z 49-odstotnim lastniškim deležem največji solastnik Mensane, so družbeniki še društvo za socialno vključenost Mozaik, društvo za ohranjanje in varovanje okolja Zeleni rudnik ter društvo za razvoj podeželja Pomelaj. 

2e048baf92d08890fdecbfe4df4f6702
Aleš Cipot
Poslovanje Ceropa v času, ko je gradil Mensano, preiskuje tudi računsko sodišče.

Direktorica Mensane Ines Kranjec pojasnjuje, da zaposlujejo okoli 20 ljudi, odvisno od potreb, pri tem poudarja, da gre večinoma za težje zaposljive osebe. V sklopu Mensane deluje tudi samopostrežna restavracija, v kateri pripravljajo malice za številna manjša podjetja v okolici, ne pripravljajo pa več malic za lendavski obrat Leka. Kot pravi, poslovni načrt predvideva, da bi že v letošnjem letu pokrili ustvarjeno izgubo, prav tako posojilo Ceropu sproti vračajo.

Leljak je Cipota v ponedeljek še pozval, naj predloži različno dokumentacijo o poslovanju podjetja, med drugim pogodbe o prenosu lastniških deležev Mensane, tudi podjetja Financ svetovanje v lasti Cipota, dopis je objavil tudi na družbenem omrežju. Kot pravi Cipot, je šlo za odkup lastniških deležev prvotnih štirih lastnikov Mensane leta 2016, med katerimi je bilo tudi njegovo podjetje. Vsi takratni lastniki so po njegovih besedah prejeli 2500 evrov, pri tem poudarja, da je imela Mensana v času nakupa na računu 12 tisoč evrov.

Cipot tudi sam napoveduje tiskovno konferenco, ko bo poročilo računskega sodišča javno, takrat bodo, pravi, odgovorili na vsa vprašanja v zvezi s poslovanjem podjetja. »Ali se bo takrat kdo odločil za kakšne ukrepe ali ne, prepuščam nadaljnjemu toku dogodkov.«

Preberite še: V Ceropu napeto zaradi skrivnostnega posojila

Cerop mensana